UZER SERİGRAFİ, DYO SERİGRAFİ MÜREKKEPLERİ İSTANBUL VE MARMARA BÖLGE BAYİSİDİR

Serigrafi sistemiyle yapılan baskılarda kullanılan mürekkeplerdır. Baskıda kullanılacak olan eleğin özelliğine göre mürekkebin viskozitesi inceltici solventler yardımıyla ayarlanır. Çok çeşitli plastik mateyallerın yanısıra metal, cam, suni deri, kumaş ve kağıt gibi çok çeşitli baskı materyali üzerine baskı yapılabilecek özellikte ve tüm sektörün ihiyacına cevap verebilecek çeşitlilikte serigrafi mürekkepleri bulunmaktadır. Bu mürekkepler; grafik, afiş, reklam panoları, billboardlar, totemler, promosyon malzemleri gibi pek çok baskıda kullanılmaktadır.


MX seri T - Mürekkepler Özellikler Tanım: MX Serisi

Solvent bazlı serigrafi mürekkep serisi MAXIMAçok çeşitli plastik yüzeylere u> sulanabilecek şekilde tasarlanmış olan, sistemdeki solventlerin buharlaşmasıyla kuruyan serigrafık mürekkep serisidir Maxima sert plastikler. PVC. sum deri, pleksiglas. asetat, polistiren, kendinden yapışkanlı PVC kağıtları, emaye, melamin, karton, polıkarbona*. orogias. perspex ve diğer akrilikler, ABS, CAB, selüloz asetat ve polyesterler üzerine uygulanabilmektedir.

SE seri T - Mürekkepler Özellikler
Tanım: SE Serisi


SE Seri üstün yapışma özelliklenne sahip, sistemdeki solventlerin buharlaşmasıyla kuruyan serigrafi mürekkep serisidir. SE Seri mürekkepler yüksek kimyasal direnç istenmeyen islerde sert plastikler, PVC. suni deri, pleksiglas, asetat, polistiren, kendinden yapışkanlı PVC kağıtları, emaye, melamin, karton, polikarbonat. orogias, perspex ve diğer akrilikler. ABS. CAB. selüloz asetat ve polyesterler üzerine uygulanabilmektedir.
Suni deri olarak tanımlanan yumuşak PVC’nin bünyesinde bulunan “Plastiklestıncfnin zamanla yüzeye göçme eğilimi bulunmaktadır ve bu durum bloklaşmaya sebep olmaktadır. 3u nedenle yumuşak PVC üzerine uygulamalarda, yüksek tirajlı islerde prova baskıların alınıp blokla¬şma testine tabi tutulması gerekir.

SF seri T - Mürekkepler Özellikler
Tanım: Çift Komponentli Solvent Bazlı Serigrafi Mürekkep Serisi


SF Serisi, en üstün yapışma ve direnç gerektiren işler için geliştirilmiştir. Çift bileşikli olan bu sistem HDPE LDPE, PP, metal, cam gibi yüzeylerde çok parlak ve dayanıklı baskı elde etmek için kullanılır. Mürekkep kimyasal reaksiyon (polimerîzasyon) yoluyla kurumaktadır. Yüzeysel kuruma baskıdan 20-30 dakika sonra oluşmasına rağmen mürekkep filminin sertleşmesi ancak 12 saat sonra gerçekleşir. Kimyasal direnç, baskıdan 24 saat sonra çok iyi olur, birkaç gün sonra ise en üstün düzeye ulaşır.

Karışım Oranı: Ağırlıkça 2 birim mürekkep / 1 birim sertleştirici (SF0421) karıştırılır. Kimyasal direncin artması istendiği takdirde sertleştirici oranı arttırılarak 1/1 oranına kadar çıkarılabilir. Ancak bu durumda elastikiyetin de aynı oranda azalacağı gözönünde bulundurulmalıdır. Karışımın eleğe göre viskozitesi SF9900 tineri ile ayarlanmalı, sistemde başka bir solvent kullanılmamalıdır.

US seri T - Mürekkepler Özellikler
Tanım: UV Sistem Serigrafi Mürekkep Serisi


US seri tüm yüzeylere baskı yapmak için geliştirilmiş UV sistemle kuruyan trikromik seri mürekkeplerdir. Pek çok baskı materyaline uygulama yapılmakta olduğu için baskıdan önce test edilmesi tavsiye edilir. US seri baskıya uygun bir viskozite ve kuruma özelliğine sahiptir. Tüm baskı hızlarına uyumludur. Serigrafi sistemine uygun tüm elek tipleri ile çalışabilmektedir. Bu mürekkepler sadece UV ışığı enerjisi ile kurur. Piyasa¬da bulunan gücü 80-120 W/cm ve dalgaboyu aralığı 200-450 nm olan tüm UV Işmba sistemleri kuruma için uygundur. Kurutucu ünitesindeki reflektörlerin temiz ve hasarsız olması ve lambaların enerjilerinin kontrol altında olması çok önemlidir. Oda koşullarında (15-20°C) ve orjinal ambalajında raf ömrü 12 aydır. Daha düşük sıcaklıklarda depolanması raf ömrünü uzatır.

SS seri T - Mürekkepler Özellikler
Tanım: Su Bazlı Serigrafi Mürekkep Serisi


SS seri baskıya hazır, çok hızlı kuruma öze: iğinde su baziı serigra- mürekkep serisidir. Su bazlı serigrafi mürekkepleri kağıt, karton, ahşap, kumaş gibi emici yüzeyler uygulanabilecek seki ze tasarlanmıştır
Normal koşullarda inceltme gerekli değildir. Gerekirse :.5’e kadar su ile incelti eb ir. Çok sıcak havalarda !£SS-9945 Yavaşlatıcı Tiner” gereke¬bilir. “SS-9925 Hızlandırıcı Tiner ise çok hızlı otomatik makinalarda ve soğuk ortamlarda kurumanın istenen süreden daha uzun sürdüğü du¬rumlarda kullanılabilir.
Normal oda sıcaklığında (25 CC) baskının kuruma süresi ortalama 3-5 dakikadır. Sıcak hava üflemeli kurutucular için bu süre 55-60 °C’de 10-30 saniyedir. Eğer baskılar istiflenecekse bu süre biraz daha uzatılmalıdır. Kuruma süresi istifleme ve baskı şartlarına ayrıca materyalin cinsine göre değişebilir. Baskıda kullanılan eleğin su bazlı sisteme uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Serigrafi Tinerleri
120 numara ipek elek ile baskı seviyesine getirmek için yaklaşık % 10-20 oranında inceltici kullanılır. Bu oran elek numarasına göre değişmektedir. Kullanılacak tiner tipi mürekkebin yapısına ve baskı şartlarına göre belirlenir.


Dyo Matbaa Mürekkepleri'nin hizmet verdiği sektör gruplarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

1. Veb Ofset Mürekkepleri ( Gazete ve Magazin Mürekkepleri)
2. Tabaka Ofset Mürekkepleri 3.Serigrafi Mürekkepleri
3. Serigrafi Mürekkepleri
4. Flekso ve Rotogravür Mürekkepleri ( Likit Mürekkepler)
5. Metal Ambalaj Sistemleri
6. Güvenlik Mürekkepleri


FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ RENKLER
PARLAKLIK ELASTİKİYET KURUMA KOKU KİMYASAL DAYANIKLILIK BLOKLAŞMA DİRENCİ PROSES RENKLER SPOT RENKLER
Solvent Bazlı MAXIMA SERİ MX mükemmel yüksek hızlı az yüksek çok iyi Transparan ve örtücü olarak hazırlanmış geniş renk paleti, mükemmel baskı ve kuruma özelliklerinde, üstün yapışma özelliğinde, sistemdeki solventin buharlaşmasıyla (evaporasyon) kuruyan, ışık dayanıklılığı yüksek, serigrafi mürekkep serileridir. Istendiği taktirde tüm renkler mat olarak da üretilebilir.
Solvent Bazlı SE SERİ SE mükemmel normal normal normal normal normal Transparan ve örtücü olarak hazırlanmış geniş renk paleti, mükemmel baskı ve kuruma özelliklerinde, üstün yapışma özelliğinde, sistemdeki solventin buharlaşmasıyla (evaporasyon) kuruyan, ışık dayanıklılığı yüksek, serigrafi mürekkep serileridir. Istendiği taktirde tüm renkler mat olarak da üretilebilir.
Solvent Bazlı SF SERİ SF mükemmel yüksek hızlı az yüksek çok iyi SF Seri serigrafi mürekkepleri en üstün yapışma ve direnç gerektiren işler için geliştirilmiştir. Çift bileşikli epoxy bazlı olan bu sistem çok parlak ve dayanıklı baskılar elde etmek için kullanılır. 
UV Sistem US SERİ US mükemmel yüksek hızlı az yüksek çok iyi US seri iyi bir akışkanlık ve kuruma özelliğine sahiptir. Tüm baskı hızlarında çalışabilmektedir. Serigrafi sistemine uygun farklı tüm elek tipleri ile çalışabilmektedir. 
Su Bazlı SS SERİ SS mükemmel yüksek hızlı az yüksek çok iyi Baskıya hazır su bazlı serigrafi mürekkep serisidir. Düşük sıcaklıklarda çok hızlı kuruma özelliği vardır. Baskıda kullanılan eleğin su bazlı sisteme uygun olmasına dikkat edilmelidir.
SERİGRAFİ TİNERLERİ
Solvent Bazlı UV Su Bazlı
MX SERİ SE SERİ SF SERİ US SERİ SS SERİ
HIZLI TİNER MX-7925 SE-9925 SS-9925  Hızlandırıcı Tiner çok hızlı otomatik makinalarda ve soğuk ortamlarda kurumanın istenen süreden daha uzun sürdüğü durumlarda kullanılabilir. 
NORMAL TİNER MX-7935 SE-9935 Normal şartlar için Normal Tiner kullanılmalıdır. 
YAVAŞLATICI TİNER MX-7945 SE-9945 SS-9945 Çok sıcak havalarda Yavaşlatıcı Tiner gerekebilir. 
PİSTOLE TİNERİ MX-7955 SE-9955 Pistole uygulamaları için Pistole Tineri kullanılır.
TİNER SF-9900 US-9900 SF seri için ağırlıkça 2 birim mürekkep / 1 birim sertleştirici (SF0421) karıştırılır, karışımın eleğe göre viskozitesi SF-9900 tineri ile ayarlanmalı, sistemde başka bir solvent kullanılmamalıdır.
 US seri baskıya uygun bir viskozite özellikliğine sahiptir. Eleğe göre viskozitesi US-9900 tineri ile ayarlanmalı, sistemde başka bir solvent kullanılmamalıdır. 
ELEK TEMİZLEME SOLVENTİ MX-7909 SE-9909 Baskı sonrası eleğin tam temizliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Baskıdan sonra kalıba zarar vermeden eleğin hızlı ve etikin temizliğinin sağlaması amacıyla direk solvent olarak eleğe dökülerek ya da bir bez parçası yardımıyla kullanılır.
KALIP AÇICI SE-9903 Baskı kalıplarında, emülsiyon artıklarının temizlenmesi için temizleme solventidir. Kalıbın tekrar kullanımı için emülsiyon sökme işlemi sonrasında kalıpta bir önceki baskı işinden kalan ve yapılan yeni kalıbın bozulmasına sebep olan emülsiyon kalıntılarının silinmesi için kullanılır.
GÖLGE SİLİCİ SE-9904 Kalıptaki mürekkep kalıntılarının temizlenmesi için temizleme solventidir. Baskı sırasında yada sonrasında kalıpta kalan, baskı gölgesi olarak adlandırılan ve tıkanmalara sebep olan mürekkep kalıntılarının silinmesi için kullanılır.Kalıpta gölge oluşması elek temizliğini doğru tinerle veya gerekli şekilde yapılmamış olmasından ya da kalıbın emülsiyonu ile kullanılan mürekkebin uyumsuz olmasından kaynaklanmaktadır
SELÜLOZİK TİNER FM-9900 Serigrafi baskıda elek temizliği ve diğer temizlik işlemleri için kullanılması önerilir. Selülozik tinerler serigrafi mürekkepleri ile karıştırılmaması gereken yapıda tinerlerdir. 
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Solvent Bazlı
MX SERİ SE SERİ SF SERİ FM SERİ
MX-7925 MX-7935 MX-7945 MX-7955 SE-9925 SE-9935 SE-9945 SE-9955 SE-9903 SE-9904 SF-9900 FM-9900
Hızlandırıcı Normal Yavaşlatıcı pistole Hızlandırıcı Normal Yavaşlatıcı pistole Kalıp Açıcı Gölge Silici Tiner Selülozik Tiner
Yoğunluk( g/ml, 20°C) 0,874 0,913 0,954 0,856 0,875 0,901 0,954 0,85 0,946 0,838 0,926 0,875
Kaynama Aralığı (°C) 114-176 162-232 168-232 118-142 162-176 162-232 228-232 118-142 153-156 56-156 168-255 155–181
Alevlenme Noktası (°C) >30,5 >49 >62 >23 49 >49 105 >23 43 <3 > 59  38
Fiziksel Hali Renksiz sıvı Renksiz sıvı Renksiz sıvı Renksiz sıvı Renksiz sıvı Açık sarı sıvı Renksiz sıvı Renksiz sıvı Renksiz sıvı Renksiz sıvı Sarı renkli sıvı Renksiz sıvı
Koku Karakteristik
Su ile Karışabilirlik Karışmaz Karışmaz Karışır Karışmaz Karışmaz Karışmaz Karışmaz Karışmaz Karışmaz Karışmaz Karışmaz Karışmaz
SERİGRAFİ YARDIMCI MADDELERİ
Solvent Bazlı UV Su Bazlı
MX SERİ SE SERİ SF SERİ US SERİ SS SERİ
KÖPÜK KIRICI MX-7901 SE-9901 SF-9902 Köpük kırıcı, yüzey düzeltici katkı maddesidir. Mürekkepte köpürme, yüzey düzgünlüğünün kaybolmasına sebep olur. Bu nedenle zaman zaman baskıda açılmalara sebep olur. Bunu önlemek için yüzeyin temizliğine dikkat edilmesi gerekir. Herşeye rağmen yüzey düzgünlüğü sağlanamıyorsa az miktarda (max %1) köpük kırıcı mürekkebe harici ilave edilir ve karıştırılarak yüzey düzgünülüğü sağlanır.
ÜST VERNİK MX-7444 SE-1406 US-1900 Baskılı yüzeye koruyucu özellik vermek, sürtünme ve çizilme direnci sağlamak amacıyla kullanılan çok parlak üst verniklerdir. Mat vernik uygulanması için uygun yapıdaki matlaştırıcı pastalar kullanılabilir.
TRANSPARAN MX-7440 SE-1400 SE-0440 SF-0400 US-2440 SS-1440 Mürekkebin yapısı ile uyumlu, baskının özelliğine göre renk şiddetini düşürmek için kullanılan mat ve parlak özelliklerde verniklerdir.
MAT TRANSPARAN MX-8440 SE-3440 SF-0402
MATLAŞTIRICI PASTA MX-8000 SE-3000 SF-0425 Mat görünüşlü baskı istendiği durumlarda, mürekkebe matlık derecesine göre belirlenen oranda karıştırılarak kullanılır. Mürekkebin yapısı ile uyumlu olduğu için kolayca karışabilme özelliğindedir.
BASKI ALTI TUTTURUCU SE-9902 Koronası yetersiz olan veya hiç korona işleminden geçmemiş olan Polipropilen yüzeylere yapılacak olan baskılarda baskıya tutuculuk (adezyon) özelliği sağlamak için kullanılan baskı yardımcı malzemesidir. Ayrıca alevleme yapılamayacak kadar ince baskı malzemlerinde de kullanılabilir.Uygulaması; baskı yapılacak olan tozsuz, kuru ve yağsız yüzeye bir bez veya pamuk ile sürülerek uygulanır. Kuruduktan sonra hemen baskı yapılabilir. Etkinliği 1-2 gün süreyle devam eder.